Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

21 wiersze
526B

 1. #pragma once
 2. #include <chrono>
 3. #include <iostream>
 4. template<typename Callable>
 5. void measure_time(Callable&& callable) {
 6. using namespace std::chrono;
 7. steady_clock::time_point t_start = steady_clock::now();
 8. callable();
 9. duration<double> time_span = duration_cast<duration<double>>(steady_clock::now() - t_start);
 10. std::cout << "took " << time_span.count() << " seconds\n";
 11. }
 12. template<typename Callable>
 13. void measure_time_with_dry_run(Callable&& callable) {
 14. callable();
 15. measure_time(std::forward<Callable>(callable));
 16. }