25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 

15 satır
361 B

#include "type_name.h"
#include <memory>
#include <utility>
#include <iostream>
int main() {
auto o = NULL;
int* n(reinterpret_cast<int*>(o));
// auto n = std::make_pair(0, (intptr_t) NULL);
std::cout << "decltype(n) is " << TYPE_NAME(n) << '\n';
auto p = std::make_pair(std::ref(o), nullptr);
std::cout << "decltype(p) is " << TYPE_NAME(p) << '\n';
}