Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
190B

  1. #include <memory>
  2. void copy_ptr(std::shared_ptr<int>& a, std::shared_ptr<int> const& b) {
  3. a = b;
  4. }
  5. void move_ptr(std::shared_ptr<int>& a, std::shared_ptr<int>& b) {
  6. a = std::move(b);
  7. }