Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

24 wiersze
301B

 1. #include "type_name.h"
 2. #include <iostream>
 3. void f(const int&) {
 4. }
 5. #define T(v) std::cout << #v << ": " << TYPE_NAME(v) << "\n"
 6. int main() {
 7. auto&& i = 1;
 8. auto& ri = i;
 9. auto const& x = std::move(ri);
 10. decltype(ri) y = ri;
 11. f(i);
 12. // f(std::forward(i));
 13. T(i);
 14. T(ri);
 15. T(x);
 16. T(y);
 17. return 0;
 18. }